Maja Gjajic

DIZAJNERICA

Maja je diplomirala na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Nakon višegodišnjeg studentskog stažiranja u našoj agenciji, pokazala je znanje i kreativnost, pa je nakon stjecanja diplome, zaposlena na poziciji dizajnerice. Za svoje umjetničke radove primila je mnoge nagrade, te izlagala na domaćim i stranim izložbama i natjecanjima. Trenutno su područja njezinog interesa su grafički dizajn, ilustracija i fotografija.