Atika Projekti

Brendiranje // Identitet

KLIJENT
Arhitektonski ured Atika projekti bavi se izradom projekata visokogradnje – projektne dokumentacije, nadzorom pri građenju i arhitektonskim savjetovanjem. Svaki projekt Atike je individualan i poseban, s tendencijom pomaka u odnosu na standardno rješenje. Uz arhitektonska rješenja Atika nudi i konstrukciju. Inspiracija Atike bazirana je na modernoj arhitekturi s početka 20 st, dekonstruktivizmom, betonom i prirodom, minimalizmom te odnosom arhitekture i dizajna.
CILJ
Kreirati brand identitet koji reflektira funkcionalne i svrsishodne građevine koje izazivaju pažnju slučajnog promatrača, racionalne, ali suvremene.
RJEŠENJE
Kreirali smo vizualni identitet s dvojakom komunikacijom. Logotip prikazuje direktno značenje termina “atika” - visinu etaže, odnosno dekoraciju najvišeg dijela građevine, dok u širem aspektu logotipa i njegova dizajna, decentno i jezgrovito prikazuje vrijednosti tvrtke; suvremenost, funkcionalnost i minimalizam.
No items found.
Ne koristite fotografije bez pismenog odobrenja autora.
© Studio 33