Dr.Pops

Ime brenda / Identitet / Ambalaža

KLIJENT
U Osijeku postoji samo jedan “kokičar”, doktor zanata. Najdugovječniji i najbolji proizvođač kokica, čiju lokaciju znaju svi, a recepturu nitko. Tajni recept čuva se naraštajima, pa bi kvalitetu valjalo zaštititi brendom. Upravo iz tog razloga osmislili smo naziv Dr. Pops koji na poznatoj lokaciji “kod kina” uveseljava sve prošle I buduće naraštaje.
CILJ
Kokice vežemo uz slobodno vrijeme, odlazak u kino, gledanje utakmice, šetnju s djecom. Konzumiramo ih bezbrižno, s veseljem i u ugodnim i opuštajućim trenutcima. Cilj je ovakve atribute prenijeti i na ambalažu proizvoda. Kokice s okusom još uvijek su inovativan i nepoznat proizvod za većinu ljudi na našem tržištu pa je cilj upoznati ljude s proizvodom i osvojiti kupce s novim okusima. Prednost u odnosu na konkurenciju jest znanje, prepoznatljivost na tržištu te dugogodišnja tradicija kvalitete . Dinamičnim i atraktivnim dizajnom cilj je privući nove potrošače, osobito mlađe generacije te raširiti kulturu konzumiranja klasičnih kokica i kokica s okusom
RJEŠENJE
Vibrantno, razigrano i šokantno. Tako opisujemo okus, izgled i dojam koji ostavljaju kokice s okusom. Prvi korak u razvijanju brenda bilo je njegovo imenovanje. Vodeći se lokacijom s koje proizvod dolazi, kao i tradicijskim i etnološkim pojmovima, iskorišten je pojam “šokica/e”. Naziv je moderniziran te mu je integriran dio grafema engleske riječi “shock”. Tako Shokice zadržavaju svoj fonetski izvor imena no s konotacijom šokantno (shock) dobroga okusa. Uz šokantno dobar naziv Shokice, nastavak zadatka bio je kreirati i pripadajući dizajn ambalaže. Dinamika vizuala ambalaže naglašena je odabirom boja te lepršavim crtanim linijama koji prate energiju prštećih kokica. Osnova vizuala orijentirana je na sam proizvod unutar vrećice kao njezin glavni nositelj.
No items found.
Ne koristite fotografije bez pismenog odobrenja autora.
© Studio 33