Legionar

Ambalaža

KLIJENT
Pivovara Legionar jedna je od prvih obrtničkih (craft) pivovara u Hrvatskoj.
CILJ
Dizajn identiteta i ambalaže male obrtničke pivovare.
RJEŠENJE
Naziv pivovare povezan je s povijesnim događajima koji su obilježili grad Osijek, kao jednim od centara Rimskog Carstva, čiji su ostaci i danas vidljivi na području grada. Stari rimljani jedni su od prvih poznatih proizvođača piva, a poznato je da su Legionari, članovi Rimske vojske konzumirali pivo.
No items found.
Ne koristite fotografije bez pismenog odobrenja autora.
© Studio 33